Zu’n-Nun el-Mısrînin Vasiyyyeti

Yusuf İbnu’l-Huseyn diyor ki:

Zu’n-Nûn el-Mısrîyle birlikteydim, onunla ayrılma vaktim geldiğinde ona dedim ki; kimin meclisinde oturmamı tavsiye edersin?

Dedi ki: Kendisini gördüğünde  hali sana Allah’ı hatırlatan, heybeti kalbinde yer eden, konuşması ilmini artıran, amelleri sana dünyada zahid olmayı ilham eden, yanında olduğunu sürece onun heybetinden Allah’a isyan edemediğin, sana halinin diliyle nasihat eden, dilinin haliyle sana nasihat edenle değil.

Ebu Bekr İbn Ahmed İbn Sabit İbn Ahmed İbn Mehdî el-Hatîn el-Bağdadî,
el-Mutehabu  Min Kitabi’z-Zuh ve’r-Rekaik:s.32