Yitik Bir Ümmete Ağıt

Ben, Medine fecirlerinde tutuşan Bedr’in sayhalarının yankısı, Uhud’un kanatları yaralı şahini Ben, Ravza’da yetim kalmış mihrabım
Ben, Buhara’da, Semarkant’ta İlme ve alimlere hasret medrese Ben, cehalete kurban edilmiş ictihad Ben, hiziplerin cedelinde unutulmuş fıkıhım
Ben, Mısır’ın hâzin ezanlarında Yankılanan “Tevhid”in sesiyim. Ben, mehtaplara meftûn gecelerde Gümüş gümüş nakışlanan Zümrüt yeşilinde Nil’in, Bir yürek gibi depreşen tilavetim
Ben, Kurtuba’da, Kayrevan’da, Şam’da Hiyanete uğramış emanet Ben, gözyaşlarıyla tarihe yazılan fetih Ben Ömer’in adaletine susamış ve Mesih’i bekleyen Kudüs Selâhaddin’in karargâhında murabît cündî Ben, hüznün tarihini yazan kalemim
Hâlâ yüreğim parçalanmakta Endülüs’te, Üsküp’te, Kırım’da. İstanbul’da ağlıyorum yitik müjdelere Saatleri tükenen kıyametlere Gözlerimde buğusuyla kutlu fetihlerin
Mekke’de secdedeyim Titretir atlas geceleri ahlarım Ey beni yakan yüce sevda Yeter beni bir ömür ağlattığın Mahzun sabahlarda ve Veda akşamlarının Yalnız kalmış yanık ezgili ezanlarında
Ben, ağızları ay gibi ışıldayan Kavruk benizli Afrikalı çocuğum; Ümmetin ölgün merhametine mahkûm. Ben, kardeşleri tokluktan geğirirken, Açlığın memesinden ölümle beslenen Ölümü ekmek gibi yiyen Ölümü kefen gibi giyen..
Ben, vakum bombalarıyla Ciğerleri parçalanan Çeçenim Uğrunda “La İlahe İllallah”ın İzinde Hamza’nın, Halid’in, Tarık’ın Ben,Moro’da,Halepçe’de,Timbukto’da,Darüsselam’da Diriliş yağmurlarına duaya duran çiçeğim
Ben, yitik sesimi arıyorum Soruları elinden alınmış yarınsız kalabalıklarda Alın sizin olsun yüreğim Benim artık bir vatanım yok Gömün beni gömün Yetim kalmış topraklarıma Unutulmuş eski fetihlerin
Ben, ümmetin bin yıllık acısı Gazvelerde kişneyen yağız küheylan Alnında hayrı taşıyan Ben, yıldızları yanağında ışıldatan
Umutların kılıcıyım
Nil, gözyaşımı, Fırat kanımı, Tuna hüznümü akar Dicle sanki öksüzlüğüme bir ağıt Ben dağlarında kekik yerine barut Reyhan yerine kan kokan vatanım
Ben, yitirilmiş cephelerde yaralı savaşçı Düşmüş topraklarda direnen haysiyet Yüreğim, sözüm, kurşunî bulutlar yüklü Yorgun bir ümmetin hüznüne ağlıyorum
Mehmet Emin Akın 2000