Uydurma Hadislerde Rivayet Edilen Asılsız Namazlar

Allah Rasulu’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetinde bulunmadığı halde uydurma hadislerde rivayet edilen asılsız namazlar [1]

 1. Akşam ile yatsı namazı arasında iki rek’at olarak kılınan “Nur Namazı”
 2. Akşam ile yatsı namazı arasında kılınan iki rek’atlık “Şükrü’l-Leyl” (Gecenin Şükrü) namazı,
 3. Akşam ve yatsı namazı arasında kalbin ihyası için kılınan namazdan sonra ve Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) hediye edilen iki rek’atlık namaz,
 4. Allah’ı görmek için kılınan “Firdevs Namazı”
 5. Anne-babanın hakkını eda etmek için kılınan iki rek’atlık namaz,
 6. Arefe gecesi yüz rek’at olarak kılınan namaz,
 7. Arefe günü kılınan dört rek’atlık namaz,
 8. Aşure gecesi kılınan yüz rek’atlık namaz,
 9. Aşure gecesi seher vakti kılınan dört rek’atlık namaz,
 10. Aşure günü altı rek’at olarak kılınan namaz,
 11. Beraet Gecesi Namazı,
 12. Cuma gecesi kılınan dört rek’atlık namaz,
 13. Cuma gecesi kılınan iki rek’atlık namaz,
 14. Çocukları öptükten sonra onların mutluluğu için kılınan iki rek’atlık namaz,
 15. Dört rek’at olarak kılınan “Enbiya Namazı” (Tevbe namazından sonra kılınır.)
 16. Evlere her giriş ve çıkışta kılınan iki rek’atlık “Evvabin ve Ebrar Namazı.”
 17. Gece iki rek’at olarak kılınan “Kurbet (yakınlık) Namazı.”
 18. Geçmiş namazların kazası için kılınan “Kevser Namazı.” Cuma günü kılınır.
 19. Gözlerin aydınlığı için kılınan iki rek’atlık “Kevser Namazı”
 20. Hac günleri Mekke’de kılınan bazı namazlar,
 21. Haftanın her günü için kılınan ve özellikle de Cuma günü on iki rek’at olarak kılınan namazlar,
 22. Haftanın her günü ve gecesi için kılınan namazlar,
 23. Hakları eda için kılınan iki rek’atlık namaz,
 24. Her ayın on beşinci günü kılınan “İstiftah Namazı”
 25. Hıfzu’l-İman namazından sonra kılınan dört rek’atlık “Feth Namazı”
 26. Hızır Namazından sonra dört rek’at olarak kılınan “Muhabbet Namazı”
 27. İki rek’at olarak kılınan “Hacet Namazı.” (Teheccüd namazından sonra kılınır.)
 28. İki rek’at olarak kılınan “İstiaze Namazı” (Bu namaz Şukrullah Namazından sonra kılınır.)
 29. İman namazı,
 30. İstihare namazından sonra kılınan iki rek’atlık “İstihbab Namazı”
 31. İstihbâb namazından sonra iki rek’at olarak kılınan “Şükrü’n-Nehâr” (Gündüzün Şükrü) namazı,
 32. İşrak namazından sonra kılınan “Şükrullah Namazı”
 33. İşrak namazından sonra kılınan iki rek’atlık “İsmet Namazı”
 34. İşrak namazından sonra kılınan iki rek’atlık “Sıhhatu’n-Nefs” (Beden Sağlığı) namazı,
 35. İşrak vakti kılınan altı rek’atlık “Aşure Namazı”
 36. Kalbin ihyası için kılınan iki rek’atlık namaz. (Bu namaz Nur Namazından sonra kılınır.)
 37. Kurban Bayramı gecesi kılınan on iki rek’atlık namaz,
 38. Kurban bayramı namazından sonra kılınan iki rek’atlık namaz,
 39. Kurban gecesi kılınan on iki rek’atlık namaz,
 40. Leyletü’l-Kadr Namazı,
 41. Mi’rac gecesi kılınan namaz,
 42. Muharrem ayının on beşinci günü kılınan iki rek’atlık namaz,
 43. Muharrem ayının on beşinde kılınan namaz,
 44. Muharrem ayının onuncu gecesi kılınan altı rek’atlık namaz,
 45. Muharrem ayının onuncu gecesi kılınan yüz rek’atlık namaz,
 46. Muharrem ayının onuncu gecesinin seher vaktinde dört rek’at olarak kılınan namaz,
 47. Muharrem ayının onuncu günü İşrak vaktinden sonra kılınan iki rek’atlık namaz,
 48. Muharrem ayının onuncu, Ramazan ayının son Cuma’sı, Terviye günü, Kurban Bayramı günü, Arefe günü, Şa’ban ayının on beşinci günü dört rek’at olarak kılınan “Düşmanlar Namazı (Hasımlar Namazı)” (Salâtü’l-Husama).
 49. Öğle namazının son iki rek’at sünnetinin ardından iki rek’at olarak kılınan “Hıfzu’l-İman namazı”
 50. Ömrün uzunluğu için kılınan iki rek’atlık namaz,
 51. Pazar ve Pazartesi günleri kılınan namazın bir hafta boyunca kılınması,
 52. Pazartesi gecesi Vitr namazı kılındıktan sonra gusl abdesti alınarak kılınan on iki rekâtlık “Tevbe Namazı”
 53. Perşembe gecesi akşam ile yatsı arası kılınan iki rek’atlık namaz,
 54. Ramazan ayının ilk gecesi yüz İhlâs’la kılınan iki rek’atlık namaz,
 55. Ramazan ayının son gecesi kılınan on rek’atlık namaz,
 56. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi on iki rek’at olarak kılınan namaz,
 57. Ramazan Bayramı gecesi kılınan dört rek’atlık namaz,
 58. Ramazan Bayramı günü kılınan namaz,
 59. Rasulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) görmek için Cuma gecesi yirmi beş İhlâs’la kılınan iki rek’atlık namaz,
 60. Receb ayının bazı geceleri ile ve yirmi yedinci gecesi kılınan namaz,
 61. Receb ayının bazı gecelerinde kılınan namazlar,
 62. Receb ayının ilk Cuma gecesi kılınan “Reğaib Namazı”
 63. Receb ayının ilk gecesi akşam ile yatsı arası kılınan yirmi rek’atlık namaz,
 64. Receb ayının ilk gecesi yatsıdan sonra kılınan iki rek’atlık namaz,
 65. Receb ayının on beşinci günü kılınan elli rek’atlik “İstiftah Namazı”
 66. Receb ayının on beşinci günü kılınan on rek’atlık namaz,
 67. Receb ayının son Cuma’sı ömrün uzunluğu için kılınan on iki rek’atlık namaz,
 68. Receb ayının son gecesi altı selamla kılınan on iki rek’atlık namaz,
 69. Receb ayının son gecesi ömrün uzunluğu için kılınan on iki rek’atlık namaz,
 70. Receb ayının üç, dört ve beşinci günü duha vaktinden sonra gusl abdesti alınarak kılınan dört rek’atlık “Uveysü’l-Karani Namazı”
 71. Receb ayının yirmi yedinci günü on iki rek’atlık olarak kılınan namaz,
 72. Receb Namazı: Receb, Şaban ve Ramazan aylarının her gecesi için kılınan namaz,
 73. Safer ayının son Çarşamba günü kılınan iki rek’atlık namaz,
 74. Şaban ayının ilk gecesi kılınan on iki rek’atlık namaz,
 75. Şaban ayının on beşinci gecesi kılınan namaz,
 76. Şükr namazı. (İşrâk vakti kılınır.)
 77. Teheccüd namazından sonra kılınan iki rek’atlık “Hızır’ın Namazı”
 78. Terviye gecesi kılınan iki rek’atlık namaz,
 79. Terviye günü altı rek’at olarak kılınan namaz,
 80. Vitr namazından önce iki rek’at olarak kılınan “Salâtu Lika İllah” (Allah’la Karşılaşma Namazı.)
 81. Vitr namazından sonra kılınan iki rek’at olarak kılınan “Tevbe Namazı”
 82. Yatsı namazının sünneti ile vitr arasında iki rek’at olarak kılınan “Saadetü Dareyn” (iki dünya mutluluğu) namazı.
 83. Yatsı namazının sünnetinden sonra kılınan dört rek’atlık “Salâtu Kahri’n-Nefs” (Nefsi Kahretme Namazı.)
 84. Yüz rek’at olarak kılınan “Beraat Gecesi Namazı”