Üniversiteli Kardeşime Tavsiyelerim

Üniversiteli Kardeşime Tavsiyelerim

1. Sabahleyin erken uyan! Kalkış evradını ve ezkarını ihmal etme.
2.İlk yaptığın iş sabah namazından önce 70 kez istiğfar etmek olsun (Abdullah İbn Ömer)
3. Namazdan sonra Sünnette sabit olan şekliyle tesbihatını unutma. Tesbihatını bitirmeden dünyalık bir kelam etmemeye çalış zira bu sünnettendir.
4. Sabahleyin 3 kez İhlâs suresi ve 3’er kez de Felak ve Nas suresini okumayı ihmal etme.
5. Okul programının yanında her gün okuyacağın Kur’an “vird”i ve “hizb”ini [Kur’an’dan her gün okunan ayetler bütün (50-60 ayetlik miktar)] yerine getirmeye çalış.
6.  Kendine günlük ve haftalık okuma programı yap. Bunu bir çizelge halinde çalışma odana as ve bir nüshasını da yanında bulundur.
7. Dışarı çıkmadan o gün Allah’ın çıkışını ve dönüşünü hayırlı kılması için dua et.
8. Caddelere ve sokaklara çıkarken okunacak olan tesbihat ve ezkarı asla ihmal etme. Sen Allah ile beraber olduğunu sürece, Allah da seninle birlikte olacaktır.
9. Caddelere ve sokaklara çıktığın zaman, gözlerini haramdan korumaya çalış. Zira haram ve şehvetlere davet eden her şey kalpteki iman ve yakin nurunu öldürür ve her harama bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur zehirlidir ve sahibini öldürür.
10. Kalbini ve aklını korumak istiyorsan, harama bakma (genç kızlarla/erkeklerle) arkadaşlık edip dinini ve edebini helak etme. Zira şehvet isteği, başta iman nurunu sonra iffetini ve sonra da Kur’an okuma ve namaz kılma zevkini kabinden söküp atar. Haramlar lezzetli görünür fakat öldürücüdür. İslam toplumunu helak eden bu haram istekler lezzetle ve şehvetler olmuştur. Kur’an’a karşı savaşanlar; bizi edeb ve ahlaklarıyla değil, şehvetleri gözlerimizin önüne sererek ve bizim birbirimizin ırzına göz dikerek ahlaksızlaşmamızı isteyerek ve bunun vesilelerini çoğaltarak bunu yapmaktadırlar.
11. Allah’ın zikri ve Allah’ın kitabı ve ilminin nuru ve hidayet kitabımız olan Kur’an’ı yanından asla ayırma her yerde zaman buldukça onu oku. Onu okumayı ve okutmayı öğrenme ve öğretmeyi ve ilmiyle amel etmeyi kendine şiar edin.
12. Namazlarını asla kaçırma. Özellikle sabah nazmına önem ver. Sabah namazlarından önce ve sonra, kendine annene baban ve bütün Müslümanlara dua etmeyi unutma. Unutma ki bu Allah’a ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) iman ve Din’de “nasihat”tendir. Eğer sabahladığında ve akşamladığın da Müslümanların içinde bulunduğu durumdan ve zilletten kurtulmaları ve onların Allah’ın izniyle kâfirlerin ve zalimlerin şerrinden ve zulmünden kurtulmaları ve rablerinden güzel bir hidayet üzere olmaları için dua etmiyorsan bütün namazların oruçların ve yaptığın hayrlar boşuna gitmiştir. Zira Müslümanların hidayeti ve Dinin üstünlüğü için dua etmeyen kimse gafillerdendir. Allah da gafiller kavmini hidayet erdirmez. Müslümanların düşmanlarının helakini ve kuvvetlerinin helaki için dua etmeyen Allah’ın dinini üstün kılmamıştır.

Sakın ha sakın sen sen olasın; Allah’ı, kitabını, Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Müslüman kardeşlerini unutma! Sen Allah ile olduğun sürece Allah da seninle olacaktır.  Nereye gidersen git, orada namazlarında“Allahu Ekber” dediğini ve  “Bizi Sırat-ı Müstakime hidayet et” dediğin rabbinin orada olduğunu ve ilmiyle senin yaptıklarının tamamında senden haberdar olduğunu bil. Rabbinin sana nasıl muamele etmesini istiyorsan sen de onun dininde öyle muamele sahibi ol!. Eğer günah işlemek istiyorsan, Allah’ın -hâşâ- bulunmadığı bir yer biliyorsan oraya git ve günahını işleyebileceksen orada işle!? Derslerin yüzünden sakın namazını ihmal etme. Dünya içindekilerin tamamı sana verilse ya da sen dünya ve kâinattaki bütün yaratıl-mışları, bir rekat karşısında Allah için feda etmeye kalksan bunun bir tek rekata namazın değerinde görülmeyeceğini bil. İslam, sıdk ve ihlas üzere Allah’a ibadet etmektir. Sahte bir iman nursuz bir bilgi, edebsiz bir yaşayış, ahlaksız bir nazma Allah’ın razı olacağı ameller değildir.
13. Üniversitedeki kardeşlerimin hepsine nasihatım; vaktinizi boş şeylerle gönül eğlencesi türünden şeylerle harcamayın. Zira bu ömrün sahibi olan Allah, seni kendisine ibadet etmen ve batıl olan şeylerle amel edip vakit geçirmemem için yarattı.

Yaratılış gayeni unutma!

Oturman, kalkman, yemen ve içmen tamamen Allah’ın rızasına uygun olsun.

Her vakit nazmın ardından en az beş sayfa Kur’an oku böylece günde bir cüz Kur’an tilavet etmiş olursun. Bunu yaptığını zaman bir çok ecre ve berekete ve fazilete nail olursun. Dolayısıyla, hem zamanını Allah’ı zikredenlerden olarak geçirdiğin gibi, hayrın ve nurun en yücesi olan Allah kelamını kendine “vird” ve “zikr” edinmiş olursun. Sen Allah’ı zikredersen Allah da seni zikreder (anar)
14. İlim olmayan toplantılar ve geziler, hayr ve davet olmayan arkadaşlıklar, hem dünyada ve hem de ahrette senin için hüsrana olacaktır. Zamamını kimin için harcadığına ve bu zamanda neyi kimin için yaptığına iyi bak. Zamanı Allah için mi, yoksa hevav, hevesin ya da zamanın ve ilmin kıymetini bilmeyen arkadaşlarınla mı harcıyorsun? Zaman Allah uğrunda harcandığı zaman ibadettir ve bunun dışında bir şey için harcandığın da ise, israf ve nefse zulümdür yarın bu zulümden ötürü hesaba çekileceğiz.
15. Üniversiteli kardeş, bundan sonra farklı bir döneme ayak basmaktasın; Allah’tan kork ve daima O’nun gözetiminde olduğunu unutma. Senin bundan sonra çaban Allah için yeni dönemde melekelerini kullanmak ve Allah’ın davetine yeni kardeşler kazandırmak ve bulunduğun ortamda sadık Müslümanlar, aklı bozulmamış ve şehvetlerinin peşinde koşmayan gençlerle arkadaşlık etmek olmalıdır.
16. İnsanlar sen farkında olmadan zamanını, ahlakını, iffetini ve elindekini harcayıp tüketirler de bundan haberin olmayabilir. Nasıl ki ibadetin Allah içinse, harcaman, yemem ve içmen de Allah için olsun.
17. Kur’an tilavetini ihmal ettiğin halde, dünyalık ilmi dersleri ihmal etmemen hususunda yarın Allah’a nasıl hesap vereceğini bir düşün. Onun için de günlük Kur’an okumalarını sakın unutma! Mutlaka bir yıl içinde en azında Mevdudi’nin (rh.a) Tefhimu’l-Kur’an adlı tefsirini oku.[M.  Esed’in Meali vb.leri Kadiyanîlik akidesi ve Batınîlik izleri taşımakta ve rasullerin mucizelerini inkar etmektedir. Bunları sağlam bir ilmin yoksa okuma zamanı gelince okursun!] Ancak ayetlerindeki tercümeler çok sıkıntılı olduğu için Mealini oradan değil, daha sahih olan bir Mealden oku. Mesela ’in tercümesi gibi.Prof.Dr. Talat Koçyiğit
18. Dost edindiğin kimsenin öncelikle doğru söyleyen cimri olmayan ve namazını hakkıyla eda eden kimselerden seç! Kur’an’ı ve Sünneti batılı müsteşrikler gibi anlamaya çalışan ve Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünetini reddeden müşrikler ve dalalet ehliyle arkadaşlık etme. Sünneti Kur’an’ın önünde “mahkeme” eden kimselerden uzak dur. Zira bunlar bütün İslam âlimlerinin zındık olarak adlandırdıkları bir zümredir. Onlar,Hadis’ten ve sünnet’ten; nefislerinin ağırına gittiği ve sapmalarını gündeme getirdiği için nefret ederler ve bu nefretlerini de Meacilik veya Kur’ancılık adı altında gizlemeye çalışırlar iki bunların mezhebinin aslı; küfr ve ilhad mezhebi olan Kadiyanîliktir.(Ğulam Ahmed Kadiyân’ın İngiliz Misyonerler öncülüğünde kurdukları bir küfr ekolüdür) Üniversitede ders aralarındaki zamanlarını iyi dostluklar kurarak ve namazlarını cemaatle kılarak ve uygun ve temiz bir ortamda daima yanında bulundurduğun Kur’an’ınla hem hal olarak geçirmeye çalış. Üniversiteli günlerin günah fısk ve fücur günleri olmasın. Bilmezsin eceli bilmediğin bir anda seni yakalar da bundan haberin bile olmaz. Onun için Rabbinin seni huzuruna aldığında seni razı olduğu bir hal üzere almasını istiyorsan; Müslüman olarak yaşamaya gayret et. Günahlar; karanlık gibidir ve fakat işlediğin zaman Allah’ın nurunu görmezsin asıl karanlık budur. Günahlar kul ile Rabbi arasında perdedir. Bu perde ancak ilim, sahih amel ve sahih bir akide ile ortadan kalkar.
19. Zamanını en çok işgal eden Allah’ı zikr ve ilim olsun. Güzel söz ve hayırlı amellerin hepsi Allah’ın zikrinin meyvesidir. Eğer Allah için yaşadığını bilirsen ve buna göre davranırsan hayatının bereketi artar ve namazlarında da o derece lezzet alırsın. Zihni haramlarda olan bir insanın Allah’ın zikrinden lezzet alması ve namazının tadını hissetmesi çok zordur.
20. Gereksiz yere, olmayacak şeyler üzerinde akıl yorma. Allah’ın dilediği olur ve O’nun dilemediği de olmamıştır. Başarısızlıklarını kendinden ara. Günahlarını unutma. Tıpkı acıktığında yemek yemen gerektiğini unutmadığın gibi. Günahlarını da yiyeceğin yemek gibi hatırla ve bunlardan “istiğfar “etmeyi de ihmal etme.
21. Gününe nasıl Allah’ı zikr ve tesbihle başladı isen gecene de öyle başla. Allah’tan gafil olma. Zira Allah yaptığın her şeyi görmekte ve bilmekte.
22. İnsanlardan saklamaya çalıştığın günahını, haydi Allah’tan da sakla bakalım! Bu mümkün mü? Elbette kimse buna kadir olmadığı gibi bunun böyle olmadığını da hepimiz bilmekteyiz. Öyleyse, Allah’ı unutmayalım. Kim Allah’ın unutursa, Allah da onuı unutur. Allah’ın unutması kullarının unutması gibi olmadığı gibi O’nun hatırlaması da kulların insanı hatırlaması gibi değildir. Onun nimetlerine şükredelim ve lütuflarına karşı hamd ve zikr ile cevap verelim.
Allah’a iman eden O’na ve Rasulüne(sallallahu aleyhi ve sellem) “isticabet”  eder.
23. Okuyacağın kitaplara dikkat et. Kim ki Allah’a ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) itaati ve O’nun Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabını sevmeye dinde ve ahlakta onlara benzemeye davet ediyor ve onları kendisine örnek alıyorsa, onların eserlerini oku.
Dinin aslı olan Tevhidi, bu ilimde sebat ve davet sahibi olmayan kimselerden değil, Dinde derin bilgi ve davet sahibi olan ve şöhret aramayan ve Müslümanlar arasında fırkacılık yapmayan insanların kitaplarından oku.
Mesela İbn Teymiyye ve İbn Useymin, Şatıbî(el-İ’tisam) gibi. Modernistlerin ve uyduruk Yenilikçi akımların yazdıkları kitaplardan şimdilik uzak dur. Zaman gelir de onların yazdıklarını, yanlışlarını Kur’an ve Sünnetışığında eleştirecek bir seviyeye geldiğinde oku.
Bunun için de Mustafa Sibai’nin veMustafa el-‘Azamî‘nin Türkçe’ye tercüme edilen bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim.
Özellikle de “Tahavî Akidesi”ni okumanız öneririm. Bunun dışında okuman gereken ve okumaman gereken kitaplar hakkında sitemize yazacağın sorularla sana yardımcı olmaya hazırız. İnşaallah.
24. Üniversite ve dışında faydalı gördüğün kültürel faaliyetlere katılmayı ihmal etme. İnsanları dinle, fakat Kur’an Sünnet ve Selef-i salihinin akidesi ve yöntemi daima sana yol gösteren ilk ve son yöntem olsun.
Onlar Allah’ın kitabını en iyi anlayanlar ve Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) en sadık bir şekilde iman edip itaat edenlerdi. Kim olanlara benziyor ve onların yolu üzere bir İslama davet ediyor ve onların sevgisinin kalplere yerleşmesi için konuşuyorsa o bizim kardeşimiz ve dostumuzdur.
25.  İnsanlarla Kur’an ve Sünnet hakkında asla tartışma çünkü sahabe bunu yapmadı İman eden eder, kâfir olan da iman etmez.

Allah en doğrusunu bilir.

Mehmet Emin Akın – 01.10.2011 Cumartesi