Üç Tağuttan Sakın

Kur’an ve Sünnet hakkında Konuşmak istediğinde Üç tağuttan sakın!

1.Ben (ene)

2.Bana göre (bence)

  1. Benim görüşüme göre (kanaatimce)

Çünkü “ben” Allah’a karşı ilk kez İblis’in söylediği bir sözdür.

“Bana göre”, Kur’an’ın ve Sünnet’in ilmini hafife almadır. Ümmetin ilimlerini usulünü inkârın yolunu açar.

“Benim görüşüme göre” ise, Allah ve Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) ilmini ve ashabının ve en hayırlı  “üç asrın imamlarının ilimlerinin yanında” vehimden ve gururdan başka bir şey değildir.

Allah’ın isim ve sıfatlarıyla tanıdıkça, ilimde “ben” tağutu yıkılır.

Ümmetin Nebisi’nin ve Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünnetini ve onun ashabının ilmini bilince ve buna iman edince “bana göre tağutu kırılır”

Ümmetin hidayet rehberi âlimlerinin (muhaddislerinin, müfessirlerinin, fakihlerinin ve usulcülerinin) ilimlerini ve ilimdeki edeplerini öğrenince, “benim görüşüme göre” iblisi helak olur.

Şimdi Allah’tan ittika eden ve imanın lezzetini almış ve Allah’a tevhid üzere ibadetin tadına varmış olan bir Müslüman; ben yerine “Rabbim Allah, La ilahe İllallah der.

“Bana göre” demek yerine “Allah’ın kitabına ve Rasulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Sünnetine uyarsanız hidayete erersiniz diyecek ve “benim görüşüme göre” “Rabbim bize ve bizden önce sana iman ederek giden kardeşlerimize mağfirette bulun. Rabbim kalbimize iman edenlere karşı bir kin koyma. “Rabbimiz Sen çok acıyıcı çok merhamet edicisin” der; nefisinin tuğyanından, kibrinden ve şeytanın vesvesesinden ve hevasının cehennemin üzerine sarkmış uçurumundan kurtulmuş olur.”