Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi

Bu makale, Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu’nun Meâlleri arasındaki bazı “yöntem” ve “te’vil” benzerliklerine işaret etmek üzere; Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi Enbiya Suresi Bağlamında İki Yorum ( Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu Örneği ) adıyla Medarik Yayınları tarafından yayınlanacak çalışmayı tanıtmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Tamamını PDF olarak Oku