Şu Kimselere Şaşarım

Hz. Osman (ra) , duvarın altından çıkan hazine hakkında şu bilgileri vermektedir:

“Hazîne, altından yapılmış bir levha idi. Üzerinde şu yedi satır yazılıydı:

  1. Ölümü bilip de gülen kimseye şaşarım.
  2. Dünyânın fânî olduğunu bilip de ona rağbet eden kimseye şaşarım.
  3. Her şeyin bir kader ile tâyin edildiğini bilip de elden çıkan şeye üzülen kimseye şaşarım.
  4. Hesâba tâbî tutulacağını bildiği hâlde mal toplayan kimseye şaşarım.
  5. Cehennem ateşini bildiği hâlde günâh işleyen kimseye şaşarım.
  6. Allâh’ı yakînen bildiği hâlde, O’ndan başkasını anan kimseye şaşarım.
  7. Cenneti yakînen bildiği hâlde dünyâda istirahat ümid eden kimseye ve şeytanı düşman olarak bildiği hâlde ona itaat eden kimseye şaşarım.”

(İbn-i Hacer el-Askalânî, Münebbihât, 29)