Seyyid Kutub

Seyyid Kutub (rahimehullah) diyor ki:

“Sadece İhvan-ı Müslimin’in 1954 yılında Münşie hadise sebebiyle uğradığı zulüm ve şiddet onlar için önceden düzenlenmiş olan bir komploydu. Bu şiddet öldürmelere insanları evlerinden ve yurtlarından etmeye ve evlerini yıkmaya kadar vardı.

İşte İhvan-ı Müslimin’in safları arasında bu şiddete ve saldırıya karşı meydana gelen infial bu sebepledir. Bu da kasdelmiş olan bir şey değild; aynı zulüm ve haksız yere katliamlar söz konusu olursa düşünülüyordu.

Eğer biz hapsetmelerin sadece hapsetmeden ibaret olduğuna kanaat getirseydik ve bu tutuklamalar adil bir muhakemeden geçirilecek diye inansaydık velev ki beşeri kanunlar ile de olsa adil bir şekilde yargılanacağımızı bilseydik, devletin kuvvetlerine karşı da olsa bu şiddetle tepki asla söz konusu olmayacaktı.

Ben bu son dakikalarımda bu raporun bu gerçekleri dile getirmede hiçbir kıymet ifade etmeyeceğini iyi biliyorum. Fakat son sözlerimde yazmam gereken gerçekler olduğu için bunları kaydediyorum.

Şu iyice bilinmeli ki; bölgede İhvan-ı Müslim’in hareketini ve benzeri İslami hareketleri yıkmak ve yok etmek; Siyonist, haçlı ve emperyalist bir projedir. Bu İslamî hareketlerle savaşmak bölgede akidenin ve ahlakın yıkımı demektir. Bunun için de çok büyük gayretler sarf edilmektedir. Eğer Müslüman kardeşlere karşı daha farklı- medeni- bir üslup seçilseydi 1954’de olanların veya bu kez meydana gelen olayların hiç birisi olmayacaktı.

Eğer İhvan’a bu muamele yapılmasaydı; İslamî hareketlerin aldığı darbe yerine Siyonist ve Haçlı emperyalist projeler yıkılacaktı.

Bilin ki 1954 yılında İhvan’a vurulan darbenin ardından çok büyük ahlaksızlık ve ilhad dalgasnın da   yayılmasına yol açmıştır. Bundan sonra da İhvana çok daha şiddetle darbeler indirilecektir.

Bunun hududunu ancak Allah bilir. Peki, kimin adına bu kadar zulüm ve bu çöküş?

Kulaklar ne kadar bu sözlerimi dinlemeye müsaid olmasa da ben bu sözleri yazacağım. Benim vazifem bu sözleri tebliği etmek ve zimmetini temizlemektir.

Birçok kez işittim diyorlar ki: “Sadece siz mi Müslümansınız? İslam Konferansı Örgütü size yetmez mi? Ya da “Nurun Ala Nur” radyo programı neyinize yetmez? Bakın Mescidlerin hepsi açık istediğiniz gibi namaz kılıyorsunuz insanlardan dileyen istediği gibi haccedebiliyor!

Şunu iyi bilmeli ki İslam bunların hepsinden daha büyük olan bir şeydir.. O muazzam bir hayat nizamıdır o ancak ve ancak gençleri Allah’ın şeriatını uygulasınlar diye terbiye edip ahlaklı olarak yetiştirir.

İhvan-ı Müslimin Hareketi, gençliği en iyi şekilde terbiye etmek için bugüne  gelmiş hareketlerin kadar en başarılısıdır. Yoldaki bazı hatalarından ötürü kırılmayı hak etmeyen bir harekettir. özellikle bu hata kendisinden kaynaklanıyor ise.”

DR.SALAH ABDULFETTAH EL-HALİDİ

SEYYİD KUTUB MİN’EL-MİLADİ İLE’L-İSTİŞHAD: S.427,428