Sahabe’yi Kimler Küçümser?

Ebu Zur’a er-Razî (h.200- h.264)  (rahmetullahi aleyhi)  derdi ki:

“Sen bir kimseyi, Rasulullah’ın (salllallahu aleyhi ve sellem) ashabından birisinin değerini azalttığını görürsen; bil ki, o kimse “zındık”tır.

Bunun da sebebi: Rasul (salllallahu aleyhi ve sellem) bizim nezdimizde Hakk’tır Kur’an Hakk’tır. Bu Kur’an’ı ve Sünnetleri bize ancak Rasulullah’ın (salllallahu aleyhi ve sellem) ashabı getirdi. Rasulullah’ın (salllallahu aleyhi ve sellem) ashabının kadrini küçültmeye kalkışanlar; Ancak bize Kur’an’ı ve Sünneti bize getiren şahidlerimizi güvenilmez kılıp bununla, Kitabı ve Sünneti iptal etmek istiyorlar.

Onlar cerhedilmeye daha layıktırlar.”

el-Hatîb el-Bağdadî, el-Kifaye: s.67