Particilikle İlgili Nasihat

Cezayirli alim Beşir el-İbrahimî (rh.a) [1889-1965] Derdi ki:

” Sizi, şerri açık bir şeklide anlaşılmış olan ve elde kalan ilmi ve hayrı da yok edecek olan ve alameti zahir olan particiliğin hepsinden uzak olmanızı tavsiye ederim.

Bu particilik zihniyeti vatanının üzerine acı tuzunu ekmiştir.

Bu partilerin hepsi; tıpkı, içinde su biriktirilen küçük gölcükler gibidir. İçinde su biriktikçe bu suyun kiri artar, saldığınız zaman da oraya buraya gönderir.

Sonunda ne temiz bir su toplamıştır ve ne de bir toprağa yarar sağlamıştır. ”