Ömer’in (ra) Ordu Emirlerine Sancak Verdiğinde Yaptığı Vasiyyet

Ömer’in (radiyallahu anhu) Ordu Emirlerine Sancak Verdiğinde Yaptığı Vasiyyet

Bundan sonra sana derim ki,

Ben sana ve seninle birlikte olan mücahidlere her halinizde Allah’tan takva üzere olmanızı emrediyorum! Zira Allah’a karşı takva üzere olmak, düşmana karşı en iyi hazırlık ve savaşı kazanmada hilelerin en güçlüsüdür.

Sana ve seninle beraber olan askerlere günahlara karşı düşmanınıza karşı dikkatli olmaktan daha temkinli olun.

Zira askerlerin günah işlemesi, düşmanlarından daha çok korkulacak bir husustu.

Müslümanlar düşmanlarına karşı ancak onların Allah’a karşı günah işlemelerinden ötürü üstün gelirler. Eğer böyle olmasa idi bizim onlara gücümüz yetmezdi.

Çünkü bizim sayımız onların sayısı bizim imkânlarımız onların imkânları kadar değildir. Bizim askerlerimizle onlar günah işlemede birbirlerine denk olurlarsa, güçte onlar bizden daha üstün olurlar.

Eğer biz onlara karşı faziletimizle üstün gelmezsek, gücümüzle onlara üstün gelemeyiz.

Şunu iyi bilin ki, bu seferinizde Allah’ın sizin üzerinizde siz gözetleyen melekleri vardır, onlardan hayâ edin.

Allah yolunda olduğunuz halde Allah’a isyanda bulunmayın.

Sakın, düşmanımız bizden daha çok kötülükleri olan bir topluluktur onlar asla bize galebe çalamaz demeyin.

Nice kavimler vardır ki, kendilerinden daha şerli olan topluluklar tarafında tasallut altına alındılar; tıpkı İsrailoğullarının Allah’a isyan olan amelleri işleyince,  Kâfir Farisîlerin onlara musallat kılınması gibi. Onlar da onların diyarlarını işgal etiler ve her tarafı yıkıp geçtiler. İşte bu böylece Allah’ın haber verdiği bir vaadin gerçekleşmesiydi.

Allah’tan düşmanlarınıza karşı yardım dilediğiniz gibi, nefislerinize karşı da Allah’tan yardım isteyiniz.

Bunu bizim için de, sizin için de Allah’tan diliyorum.