Ömer İbn’ul-Hattab’ın Ubeyde İbnu’l-Cerrah’a Vasiyyeti

Ömer İbn’ul-Hattab’ın Şam’ın Fethine Gönderdiğinde Ubeyde İbnu’l-Cerrah’a Vasiyyeti

Allah’ın adıyla ve Allah’a yardımına güvenerek

Allah’ın te’yidiyle, nusretle Hakka ve sabra sarılarak gidin!

Allah yolunda, Allah’ın inkâr eden kafirlerle savaşın

Sakın azgınlık yapmayın, Allah aşırı gidenleri sevmez.

Düşmanla karşılaşınca sakın korkuya kapılmayın.

Gücünüz yettiğinde müsle (düşmanın cesedini paramparça etme) üstün geldiğinizde de öldürme de haddi aşmayınız.

Yaşlıları, kadınları ve çocukları öldürmeyiniz.

İki ordu tam karşılaşmak üzereyken ve nefesler yükseldiğinde onların sizi katletmesinden ve ani hücumlarından kendinizi sakının.

Ganimetlerin taksimi sırasında sakın ola ki ganimetten bir şey saklayasınız.

Cihadı dünya malı talep etmekten tenzih edip arındırın.

Eğer böyle olursanız, Allah’a bey’atınızda kazançlı çıkacağınızı size müjdelerim.

İşte gerçek üstün geliş budur.