NEBEVÎ SÜNNETİ İNKÂR AKIMI’NIN SON BİD’ATI

KUR’AN DÜŞMANI HADİSÇİLER İFTİRASI

Müslümanların Ümmetçe Üzerinde Icma’ Ettikleri İlmin Usûlünü Göz
Ardı Eden ve Hadise İman Edenleri Kur’an Düşmanı Gösteren Saptırıcılara Cevap : OKUMAK İÇİN