Muaz İbn Cebel’in Verdiği Bir Ders

Muaz İbn Cebel’in Verdiği Bir Ders

Bize Ebu Halid el-Ahmer, Yahya İbn Said’den o da Muhammed İbn Yahya İbn Hibban’dan şöyle dediğini nakletti:

“ Bir adam Muaz İbn Cebel (radiyallahu anhu) ile birlikte bir yolculuğa çıkmıştı. Muaz(radiyallahu anhu)  yolda gördüğü ve insanlara eziyet verecek olan her şeyi kaldırıyordu. Bu adam; Muaz’ın (radiyallahu anhu) bunu yaptığını görünce, o da gördüğü her zararlı şeyi yoldan kenara atmaya başladı.

Bunun üzerine Muaz; (radiyallahu anhu) niye bunu yapıyorsun deyince; o da şöyle: Senin yaptığını benim bunu yapmama sebep oldu” diye cevap verdi.”

Muaz da (radiyallahu anhu) doğru yaptın dedi. “Bil ki Kim ki; Müslümanların yolundan onlara eziyet veren bir şeyi alır da atarsa, bununla ona bir “hasene” yazılır. Kimede “hasene” yazılırsa o cennete girer.”

[İbn Ebî şeybe: Kitabu’l-Edeb:s.181, Mecmauz’-Zevaid: c.3/35, Abdurrezzak; el-Musannef: c.9/29]

Dalalet, cehalet, şirk ve küfr gibi itikadları içeren düşünce ve siyasî engelleri Müslümanların önünden kaldıranın ecri ne olur acaba?