Kur’an’da Niçin Lezzet Almayız?

İbn Kudame dedi ki:

Kur’an’ı anlamanın ve ondan lezzet almanın en önemli engeli; Kur’an’ı okuyan kimsenin; günahları işlemede ısrar edip durması veya kibirle muttasıf veya peşinden sürüklendiği bir hevanın sahibi olmasıdır.

İşte bu, kalbin zulmetinin ve paslanmasına sebep olur. Zira kalp ayna gibidir. Şehvetler bu aynadaki pas gibidir.

Kur’an’ın anlamları temiz aynaya yansıyan suretler gibidir.

Şehvetleri kalpten uzaklaştırarak terbiye edilmesinin misali, tıpkı aynanın pasını temizlemek gibidir.

(İbn Kudame, Minhacu’l-Kasıdîn:s.45)