Kur’an Hakkında Tartışmak

Ez-Zuhrî (rh.a) Amr İbn Şuayb’dan o da babasından ve dedesinden rivayet ediyor:

Allah’ın nebisi (sallallahu aleyhi ve sellem) sahabeden bir topluluğun Kur’an hakkında tartıştıklarını duydu ve şöyle dedi:

“ İşte sizden öncekiler bu sebeple helak oldular. Allah’ın kitabının bir kısmıyla diğer bir kısmını çarpıştırdılar.

Bilin ki, Allah’ın kitabı bazı bazısını tasdik eder bir tarzda inzal buyurulmuştur. Onun bir kısım ayetleri diğer ayetlerini yalanlamaz. Ondan ilmini bildiğiniz şeyi söyleyin bilmediğinizi âlimine sorun

İbn Mace, Es-Sunen: Mukaddime: 53