Kur’an Hakkında Bir Tavsiye

Biz mutlaka Kur’an ilmini elde etmeye çalışmalıyız.

Zira Kur’an, ilimlerin aslıdır. Sünnet’in de dinde makamının büyük olmasına rağmen o, ancak Kur’an’ı beyan edici ve  onu şerhedicidir.

İlim talebesi; Kur’an’ı hıfzetmeye gayret etmeli, onu güzel okumayı öğrenmeli ve Kur’an’ı dilinden düşürmemeli. Hayatının ilk basamaklarında kendini buna alıştırmalı.

Eğer, her zaman Kur’an’ı dilinde bulundurmazsa ve onunla ilgilenmezse, ömrünün sonunda da bu konuda kendisine bir yardım gelmez.

Çünkü hadiste Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

“ Rahatlıkta daima Allah’ı bil ki, Allah da seni zorlukta tanısın

Kur’an’da günlük “vird”i olmayan ve mübarek vakitlerde Kur’an’ı okumak istediği halde okuyamayan insan acaba bunu niçin başaramıyor?

Çünkü bu insan, hayatının rahat zamanlarında Allah’la tanışmak istememişti..

Abdulkerim el-Hudayr