Kur’an Ehli

“Kim ki Allah’ın kendisini Müslümanlara faydalı olan bir amelde hizmet ettirmesini istiyorsa, onlara dua etsin!
Zira Kur’an Rasulullah’ın da (sallallahu aleyhi ve sellem) dediği gibi,

“devenin yularından sıyrılmasından daha kolay insanın aklından çıkar gider”

Bunun için de Kur’an ehli olan kimsenin daima Allah’a dua ederek ondan onun tilaveti üzerine kendisini sabit kılmasını dilemeli ve Kur’an’a hizmet ve onunla amel etmeyi istemelidir.

En-Nesaî, İbn Mace ve el-Hakim’in “hasen” bir isnadla rivayet ettikleri; “ Kur’an Ehli Allah’ın ehli ve özel olarak sevdiği kimselerdir.”

İbn Kayyim (rh.a) derdi ki: “Kur’an kendisiyle amel edilmek için indirildi. Onun tilavetini kendinize amel edinin.
Bunun içindir ki; Kur’an ehli olan kimseler onda olanla amel edenlerdir. Velev ki Kur’an’ı ezbere bilmeseler bile. Fakat kim de Kur’an’ı ezberledikten sonra, hala onu anlayamıyor ve onda olanla amel etmiyorsa, o kimse oku yayında düz tutuğu gibi harflerinin çok güzel çıkararak okusa bile o kimse Kur’an’ın ehli değildir.”

(Avnurrahman  fî Hıfzi’l-Kur’an: Ebu Zer el- Kalamunî:s.9