KONUŞMALAR

Merhamet Derneği’ndeki Konuşma – 07.03.2016

Allah’a Yalan İsnad Edenler Konulu Konferans

Bir Müctehid ve Fakih Olarak İmam Ebu Hanife (Rahimehullah) – 28.11.2015

Erzurum Sohbeti – 01.05.2015

Şam Cihadı Bağlamında, Şah İsmail’in Portekiz İmparatoru ile İslam Topraklarını Taksimi ve İşgali

Dini Fıkh Etmenin Nassları Hiçleştirme Yoluyla “İfsad” Edilmesi

AhiDer Konuşması

İlim Dindir, Dininizi Kimden Aldığınıza Dikkat Edin – İzmit Konferansı

Kur’anı Nasıl Tedebbür Etmeliyiz?

Emrolunduğumuz Gibi Olmak