Kişinin İslamının Güzelliği Nedir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki:

“Kişinin kendisini ilgilendirmeyeni terk etmesi, onun İslamının güzelliğindendir”
et-Tirmizî: Ebu Hureyer’den “hasen ğarîb hadis”, İbn Mace: es-Sunen: (2976)

Ebu Ubeyde (rh.a) el-Hasen el-Basrî’den (rh.a)  naklediyor derdi ki:
“Allah’ın bir kulundan yüzü çevirmesinin alameti;o kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerde vakit kaybedip sıkıntıya düşmesini, Allah’ın kendisine yardım etmemesi şeklinde zannetmesidir.”

Abdullah İbn Sehl et-Tusterî (rh.a) de şöyle derdi:
“ Kim kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşıyorsa, o kimse sadık olmaktan mahrum kalır.”