Kim Muhaddis Olabilir?

Ez-Zehebî diyor ki:

“Osman İbn  Hurzad demiş ki: Hadis sahibi olacak kimse şu beş şeye muhtaçtır. Bunlardan birisi olmazsa ki bu eksikliktir.”

1.Çok iyi bir akıl

2.Din

3.Zabt (Hasdisin metnini iyi bilme)

4.Sanatını çok iyi anlamak

5.Kendisiyle bilindiği bir emanete sahip olması.”

ez-Zehebî de bu sözü şöyle yorumladı:

“Derim ki emanet Dinden bir cüzdür. Zabt [Dabt]ise, sanatını çok iyi anlamaya dâhildir. Hadis hafızının muhtaç olduğu şey: Takva olması, zeki olması, çok iyi bir nahv bilgisine sahip olması, temiz ve hayâlı olması, selefî olması. Eliyle 200 cild hadis ve mu’teber olan Hadis divanlarından beş yüz cild yazması ona yeter. Bununla birlikte; ilim talep etme hususunda ölünceye kadar halis bir niyet ve tavazu’ ile asla gevşeklik göstermeyecek, yoksa kendisini hiç yormasın.”

Siyeru A’lami’n-Nubela:c.13,s.380