Kalplerin Fesadı Altı Şeydendir

el-Hasen el-Basri: kalplerin fesadı altı şeydendir

el -Hasen el-Basri (rh.a) şöyle derdi:
 Kalplerin fesadı altı şeydendir:
İnsanların günah işleyip tevbe etmemeleri.
İlim öğrenip onunla amel etmemeleri.
Amel edince de ihlâslı olmamaları.
Allah’ın rızkından yedikleri halde şükretmemeleri ve Allah’ın rızıkları taksiminden razı olmamaları. Ölülerini defnettikleri halde bundan ibret almamaları.