İlim Talebesinin Ahlakını İfsad Eden Hastalıklar

İlim Talebesinin Ahlakını İfsad Eden Hastalıklar

  1. Sırları Yaymak
  2. Bir topluluktan diğer topluluğa söz taşımak
  3. Kaba ve ağır dilli olmak
  4. Çok şakalaşmak
  5. İki kişinin arasındaki söze karışmak
  6. Kin beslemek
  7. Hased
  8. Sui zan
  9. Bid’at ehlinin sohbetinde bulunmak
  10. Haramlara adım atmak

Bekr Abdullah Ebu Zeyd – Hilyetu Talibi’il İlm s47