İlim Talebesine Bazı Hatırlatmalar

İLİM:

İLİM, ALLAH’I BİLMENİN VE ŞERİATINA GÖRE AMEL ETMENİN ESASIDIR.


İLMİN ESASI:

KUR’AN VE SÜNNET

KUR’AN VE SÜNNET’TEN ELDE EDİLEN DELİLLER; “KIYAS” VE” İCMA” İLE İCTİHADIN KAPISIDIR.


ŞERİAT:

KUR’AN, SÜNNET, İCMA VE KIYAS’IN ESERİDİR


HÜDA:

KUR’AN, SÜNNET, SAHABENİN İLMİNİN CÜMLESİNE “HÜDA” DENİR.

HÜDA HAYRIN, İHSANIN VE İSTİKAMETİN CÜMLESİDİR. HÜDA’YA ANCAK SAHİH OLAN İLİMLE ULAŞILIR.


SAHİH İLİM:

KUR’AN VE O’NUN SAHİH TEFSİRİ VE SÜNNET-İ NEBEVİYE’NİN VE HULEFA-İ RAŞİDİNİN SÜNNETİ VE SAHABENİN MENHECİDİR.


TEVHİD:

 1. SAHİH İLİM
 2. İHLÂS
 3. İSTİKAMET
 4. VELA VE BERA’DIR.
 5. TEVHİD SAHİHİ AMEL, TAKVA, DAVET, İHSAN VE DİNİNİ İKAMESİNİ ZARURİ KILAR

TEVHİDİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

MÜSLÜMANLARIN YERYÜZÜNDEKİ ŞAHİDLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEKLE BAŞLAR

İNSANLIĞIN ÖNÜNDE ŞAHİDLİK; KELİME-İ TEVHİD’İN TEFSİRİDİR.

TEVHİD’İN TAHKİKİ; ANCAK “HÜDA” ÜZERE BİR İBADET VE AMEL İLE MÜMKÜNDÜR


RABBANÎLİK:

TEVHİD,-HÜDA-ŞEHADET

RABBANÎLER, NEBİLERİN VARİSLERİDİR. İSLAM, TEVHİDİN EN CAMİ’ VE TAFSİLATLI TEFSİRİDİR.


SAHİH İLMİN VESİLELERİ

 1. SAHİH TEVHİD
 2. HELAL VE TEMİZ YEME
 3. ALLAH’A VE RASULE İTAAT: [KUR’AN’A VE SÜNNETE İTTİBA’]

İSLAM:

AKLIN, NEFSİN VE AMELİN SAHİHİ İLİM ÜZERE, SIRAT-I MÜSTEKİM VE “HÜDA” ÜZERE OLMASININ ADIDIR.


İLMİN DEVAMININ ŞARTLARI:

 1. İHLÂS
 2. SALİH AMEL
 3. DAVET: MEVİZE-İ HASENE- HASEN OLANLA CEDEL- HÜSN-Ü HULUK
 4. TA’LİM
 5. TE’LİF
 6. EMR-İ Bİ’L-MA’RUF VE NEHYU ANİ’L-MÜNKER
 7. MUZAKERE
 8. HAŞYET VE TEVAZU’
 9. SABIR
 10. İRADETU’L-AHİRE (AMELLERİNDE AHİRETİ DİLEMEK)

İLMİN ZİYNETİ VE HEYBETİ:

 1. ZİKR
 2. ŞUKR
 3. HİLM
 4. İNZAR (UYARMA)
 5. ÖĞRETME
 6. AMEL
 7. MÜJDELEME

İLİM ÖĞRENMENİN YOLLARI:

 1. ÂLİMLERDEN İLMİ ALMA
 2. MÜZAKERE
 3. DİNLEME
 4. ANLATMA (RİVAYET)
 5. YAZMA
 6. HUSN-U SUAL
 7. SABIR
 8. İHLAS

İLMİN AFETİ

 1. İLMİYLE AHİRETİ DEĞİL, DÜNYAYI ELDE ETMEYİ İSTEMEK
 2. KUR’AN’A VE SÜNNETE MUHALEFET
 3. HEVAYA UYMA
 4. TEDRİSİ TERK ETME
 5. TELİF VE TASNİFİ TERK ETME
 6. İLMİ KETMETME
 7. KİBİR
 8. İLİMLE AMELİ TERK ETME
 9. İLMİ ÇABUK VE USULÜ DIŞINDA ELDE ETMEYE ÇALIŞMAK

İLMİN GAYESİ

 1. TEVHİD ÜZERE ALLAH’A KULLUK
 2. BASİRETLE ALLAH’A DAVET
 3. ALLAH’IN DİNİNİ İKAME
 4. HAYRIN NEŞRİ
 5. CEHALETİN İZALESİ
 6. YERYÜZÜNÜ İMAR

Mehmet Emin  Akın