İlim Meclislerinde Bulunmak İsteyen Gençlere Birkaç Hatırlatma

 

 1. Dersleri İlim elde etmek için dinle
 2. Karnı tok derslere girme
 3. Dersi dikkatle dinle
 4. Ders esnasında arkadaşınla konuşma, bu edebe aykırıdır
 5. Derste her hangi birinin derse gelmesi veya çıkmasını gözlemek için kafanı çevirip ona bakma
 6. İlim dersini yapan konuşmacı konuşurken yanındakiler konuşma. Bu konuşana saygısızlıktır
 7. Dersten izin almadan çıkma
 8. Dersi dinlerken kafanda kurguladığının sorular üzerinde düşünme yoksa anlatılanı anlayamazsın.
 9. Ders esnasında başını sağa sola bakarak gözlerini gezdirme.
 10. 10 Sorularını sorarken dikkatli, edebli ve bilerek sor. Cedel için soru sorma.
 11. 11.Ders esnasında duvara veya başka bir şeye yaslanma, uyuma
 12. Ders esnasında gülme ve esneme
 13. Derste mazeretin yoksa ayaklarını uzatma, ayıp yerlerini insanların gözüne sokarcasına oyluklarının üzerine oturup insanları aşağılarcasına oturma!
 14. Ders ortamının dışında; büyüklerin ve ilim ehli varken ayaklarını uzatma. ( Ne yazık ki, birçok yerde bu durumla karşılaşıyoruz) dinleyiciler ne sizin yaşınıza ve ne de ilminize önem vermeden ayıp yerleri dahi belli olacak şekilde çirkin oturuşlarla oturabiliyorlar. Kendilerinden 20-30 yaş ileri olan ilim ehlinin yanında ayaklarını onlar uzatmadıkları halde uzatmaktan edeb etmiyorlar.
 15. Âlimin meclisine girildiğinde önce dersi anlatana, sonra meclistekilere selam verilir.
 16. Derslerde mutlaka not tutulmalı.
 17. Konuşanı imtihan eder gözlerle bakma. İnsanları gafil ve kendini uyanık ve akıllı sanma. Zira davranışın ve bakışın bununla ne demek istediğini ele verir.
 18. Konuşmacının sohbetinden istifade ettiysen kendisine teşekkür et, edemezsen ona dua et.
 19. Abdestsiz derslere ve sohbetlere girme.
 20. Yanında seninle birlikte oturan kimseyle tanış. Dersi dinlemekten gayen, sadece derste bulunmak olmasın.

Mehmet Emin Akın – 16 Şubat 2012