İki Nasihat

Vehb İbn Munebbih (rh.a) derdi ki:

“Mümin ilim öğrenmek için insanlara karışır,

selamette olmak için susar, anlatmak için konuşur, ganimet sahibi olmak için yalnızlığı seçer.”

el-Hasen el-Basri derdi ki:

“Kim ölümün varacağı son yeri olduğunu kıyametin de kendisine vaad edilen gün olduğunu ve Allah’ın huzurunda kıyam edeceği gün olduğunu bilirse, dünyada iken hüznü çok olsun.”