İbn Şihab ez-Zuhrî’nin İlim Hakkındaki Nasihatı

İbn Şihab ez-Zuhrî, Yunus’a dedi ki:

Ey Yunus; İlim sahibine karşı tekebbürde bulunma! Bil ki ilim, birden çok vadiden ibaretti;. hangisine uyarsan seni seni sonuna ulaşmadan seni gayene ulaştırır.

Fakat..ilmi gece ve gündüz talep et! İlmi birden elde etmeye kalkışma, zira kim onu cümle olarak elde etmek isterse, cümlesini birden kaybeder. Fakat zaman içerisinde ilmi azar azar öğren.”

İbn Abdilber, Camiu Beyani’l-İlmi ve Fadlihi