Hayatta Akletmek İsteyenlere Alimin Nasihatı

Hayatta Akletmek İsteyenlere Alimin Nasihatı

“Güzel ahlakın alametlerinden; sana zulmedeni affetmek, seninle ilişkisni kesenle ilişkini devam ettirmen, seni bir şeyden mahrum bırakana vermen, sana kötülük edene iyilik etmendir.

Güzel iman sahiplerinin alametlerine gelince;babasının sevdiği insnalara sevgi beslemesidir.

Senden küçük olanla mizahta bulunma, yoksa seni hakir görür. Dengin olanla da mizah yapma, yoksa sana hased eder. Senden büyük olanla da mizahta bulunma yoksa sana buğz eder.

Sakın sen sen ol, nasıl kapatacağını bilmediğin bir kapıyı üzerine açma! Bunun aksini de yapma.

Özür dileyenler, sana yalan söylüyor olsalar da onların özrünü kabul et.”

Halil İbn İshâk el-Cündî el-Malikî, Kitabu’l-Cami’: s.73