Gözlerin Hain Bakışı

Cerir İbn Mansur diyor ki: Bize İbn Abbas’tan Allah’ın
“Gözlerine hain bakışını ve göğüslerin sakladığını bilir” (Ğafir: 19)
sözü hakkında gelen bir tefsirinde şöyle demiştir:
Kişi bir kavme misafir bulunduğunda, yanlarından geçen bir kadına bakmıyormuş gibi yapıp onların yanında o kadından gözlerini sakınıyormuş gibi başına çevirir.
Fakat onların kendisini fark edemeyecekleri bir gaflet anları olursa, hemen o arada o kadına gözünü diker ve kadını gözleriyle süzer.
Kendisini fark edeceklerini sezdiği anda ise o kadından gözünü kaçırır.
Allah onun kalbinde fırsat olsa da o kadının avret yerine bakma isteğini görmüştür.

Hennâd İbn Seriyy el-Kufî, ez-Zuhd:s.143