Gençlere Nasihat

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

1) Her zaman yaptıklarını gözden geçir. Kendini daima “iman”ın ve “adalet”in ölçüleri içinde eleştir ve hesaba çek.

2) İşlerinde kararlı, sabırlı ve cesur ol. Şımarma, kendini övme, insanları kınama ve aşağılama. Çünkü bu, seni insanların en kötüsü yapar.

3) Sözlerin “doğru” ve “tutarlı” olsun. Sözlerindeki çelişkiler senin aslını ortaya koyar. İnanmadığını söylemek ve ona karşı susmak zorunda değilsin. Bugün karşısında sustuğun yalanın, yarın sahipliğini yapma hatasına düşebilirsin.

4) Hiç kimsenin boyunduruğuna girme. Sevgi ve itaat ancak Allah’a itatte olur. Senin gözlerin onun bunun ağzına bakmak için değil, kendi kalbinde ve iki dünyanda Allah azze ve celle ile aranda olanı görmen için yaratılmıştır.

5) Kendini beğenme. “Hırs” “yalan” “iftira” ve “boş söz”lerden ve işlerden uzak dur. Yalan, imanın nurunu karartır ve insanın kalbine korkuyu koyar.

6) Haramdan, yalandan, başkasının malından ve canından elini, gözünü, ağzını ve dilini koru. Yalan, harama, zulme ve azgınlığa açılan bir kapıdır. O kapının gerisinde cehennem çukurları olabilir.

7) Günahlarından “tevbe” ile arın. Yanlış yaptıktan sonra yine yanlış yapmak, akıllı insanın işi değildir. “Mü’min bir delikten iki kez sokulmaz” diyen peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) sözünü cebine değil aklına ve kalbine koy!

8) Yapacağın şeyler Allah’ın rızasına uygunsa yap. Nefsine uyma, kinle, kıskançlık ve intikam almak için karar verme, kararlarından pişman olduğunda, iş işten geçmiş olabilir.

9) Taklidçi olma. Daima; “güzel” olanı , “hayırlı” olanı ve”yeni olanı” bul. İnsanlığa sunacak bir şeyi olmayanın, kendisini bile sevmesi zordur. sevmenin de ahlâkının olduğunu unutma.

10) İnsanların hatırına sakın Allah’a isyan etme. Allah’tan, ölümden sonraki hayat için kork. “İman” yoldaşın, Kur’an”rehber”in, “ilim” dostun, “doğruluk” azığın olsun.

11) Daima “doğru” ol, doğru konuş , doğru insanlarla doğru işte ve yolda ol. Fitneciler ve dedikoducular doğruları sevmez. Öyleyse, doğru yerde, doğru zamanda doğruları söyle. Kötülerin zararından korunmak da doğruluktur.

12) Doğru bilgiyi, daima hayattaki en büyük hazinen bil. Doğru bilgi, adalet ve güzellik yeryüzünde insanın ziynetidir.

13) Karar verirken, onun sonunun ne olacağını mutlaka düşün. Kendine güvenerek karar ver. Aklını heyecanına ve hırsına kurban etme.

14) Katı kuralcı, inatçı ve bencil olma. Kolay, yumuşak huylu ve Allah’ın gösterdiği yoldan asla ayrılma.! İmanında güçlü olmayan, insanlara karşı hiç güçlü olamaz.

15) Bilmediğin şeyi, inanç ve tavır haline getirme. Doğrulara inan, şeref, doğru ve iyi olandadır.

16) İman, sevgi ve ilimle ve itaat ile iman olur. İman, amelin kardeşidir. İman nurdur. İmansız yürekte hayat yoktur.

17) Dostlarına (mü’minlere) karşı cömert ol. İsrafı, cömertlikle karıştırma. Hatalarından ötürü özür dilemeyi asla ihmal etme. Kendin gibi ol, ama, kibirli ve iyilikleri başa kakıcı olma!

18) Eğer Allah’tan “takva” ile sakınırsan, Allah tüm sıkıntılarını giderecek bir yolu sana gösterir. Hiç bilmediğin yerden seni rızıklandırır ve hayatına nice bereketler verir.

19) Hayatında daima “berrak” ol. Dostunu zorla seç, aceleci olma. Bulanık bir kişiliğe sahip olma. Bulanık ve arkası karanlık olan insanlardan daima kendini sakın.

20) Hayatını, Allah’ın kitabı ve Hz. Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Sünneti”nin “ilm”i,  “hidayet”i ve “nuru”ışığında yaşa. Bid’at ve heva ehlinin söyleyip ettikleri seni bu yoldan ayırmasın!.

21) Kişiliğini, İslam’ın ilmi ve ahlâkı ışığında oluştur. İslam; hem ahlâk, hem ilim  ve hem de temiz olan aklın esasıdır.

22) Güvendiğin ve imanına aykırı olmayan doğruları sev ve savun. Doğruyu sevmeyenlerin hilesi, seni asla doğrudan ve ahlâkından ayırmasın.

23) Kendini üzüntülere öldürtme. Üzüntü, korku ve hastalıkların anasıdır. Kendine güven, aklın ve cesaretinle üzüntü ve korkuları uzaklaştır.

24) İyilik sever ol. İyilere de,  kötü davrananlara da iyilikte bulun. İyilerin övgüsünden, kötülerin ve cahillerin de her zaman şerlerinden uzak dur. Övülmek için iyilik yapma, kınanmaktan -korkup- kötü işlere de bulaşma.

25) Bugün acaba ben hangi bilgi ve güzel şeyleri elde edip yapamadım diye üzüntü duydun mu? İnsan, ilmi öğrendiği ve güzel olanı işlediği gün yaşamıştır, yoksa o insan bir ölüdür…

26) Allah’ın izniyle kendine güven. Asla başına gelenlerden umutsuzluğa kapılma. Allah, sabırlı, çalışkan ve helâl yiyen kulunu hiçbir zaman aç ve açıkta koymaz.

27) Dostlarının nasihatini öğretici oldukça dinle. Senin yanlışların, aslında “senin” dostlarındır, ama bunun farkında olamayabilirsin. Kalbinin sesine ve orada asla yalan söylemeyen sessiz” diline kulak ver.

28) Ticaretin en hayırlısı Allah’la olandır, canını, malını Allah yolunda Allah’ın rızası uğrunda seferber etmek gayen olmalı. Dünyaya aldanmak asla kârlı bir kazanç değildir.

29) Hatalarını kabul et, bundan hiçbir zaman utanma. Bu fazilettir ve insanlar tarafından sevilmen için güzel bir yoldur.

30) Dünyalık hırs, menfaat ve zevkler için, dinini satma. Dünya nimetlerinin aldatıcı lezzeti için cennetteki (ebedî) güzellikleri ve lezzetleri sakın feda etme!.

31) İman’ın aslı ilimdir. İman’ın nuru, kuvveti ve istikameti, Kur’an ve sünnet’in ilmiyle mümkündür.

32) Sözlerine ve ahlâkına güvenilmeyenin dinine de güven olmaz. Yalan söyleyenlerden uzak dur. Yalan, şeytanın tatlı bir emziğidir. Ondan emenler hiçbir zaman doymazlar.

33) Dünyanda dinin gibi dosdoğru olsun. Allah’ın her an ve her yerde ve her şeyinde seni gördüğünü kalbinden çıkarma. Yoksa kalbin körelir, oradaki güzel ve iyi düşüncelerin ölür, kalbi ölenin aklı ve bedeni nasıl yaşar ki?

34) İnsanlara kendini daima doğru, açık olarak tanımla ve daima doğru sözlü ol ve doğrunun yanında ol ve doğru yerde ol.

35) Allah Azze ve Celle için yaşa. Kur’an da “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol [Hud:112,Şûrâ.15] ayetini hiçbir zaman unutma. Hayatını; Allah’ı, ahireti ve cehennem azabını unutarak yaşama. Allah’ı unutma, yoksa Allah’ın rahmetinden uzak kalırsın.

36) Başkalarının yanlışlıklarına bakarak, kör olma. Kendi yanlışlarını say ve onlardan kurtulmaya çalış. Başkalarının günahlarıyla uğraşacağına, kendine bak. Kendine kör bakan ne diye insanları kınar ki?

37) Her gün karnını doyurmayı düşündüğün gibi, kalbini e aklını da doyurmayı düşünebiliyor musun, işte o zaman bilgili bir insan ve yararlı bir Müslüman olursun.

38) Cahilleri dost edinme; yoksa, ne aklının, ne  ilminin ve ne de imanın bir değeri kalmaz.

39) “Üç şey”  her yerde ve her zaman “din”ini, “şeref”ini ve”aklı”nı korur:

* Sadık bir iman
* Salih bir amel
* İlim’le ve Allah’ın dinine davet

40) Dilini, Allah’ın zikri olan Kur’an’la terbiye et. Aklını ve fikrini Kur’an ve Sünnet’le geliştir ve olgunlaştır.

41) Sözlerinde ve işlerinde şüpheli şeylerden kaçın, kendi cehaletinle kendi hayatını zindana çevirme.

42) Her sözünde ve işinde bir gün mutlaka Allah’a hesap vereceğinin bilincinde ol. Daima arkasında duracağın söz söyle ve işler yap.

Mehmet Emin Akın