el-Hasen el-Basrî’nin (rh.a) Bir Nasihatı

el-Hasen el-Basri (rh.a) bir gün Yezid İbn Abdilmelik’in Irak valisi Ömer İbn Hubeyre’ye sert bir konuşma yaptıktan sonra dışarı çıkmıştı: Bir de ne görsün; sarayın dışında İbn Hubeyre’nin huzuruna çıkmak için bekleyen Kur’an karilerini gördü ve onlara şöyle dedi:

Burada ne için oturuyorsunuz? Bu habislerin huzuruna çıkmak için mi burada bekliyorsunuz? Vallahi bilin ki onlarla oturmak ve meclislerinde bulunmak iman sahibi olan insanlarla oturmak değildir. Haydi, çabuk buradan dağılın, Allah sizin kalplerinizi ve bedenleriniz parçalasın!

Size ne oluyor nalınlarınızı çıkarmış ve elbiselerinizi toplamış ve saçlarınız bölük bölük etmişsiniz. Kuran okuyucularını rezil ettiniz. Vallahi eğer siz onların elinde olana tenezzül etmezseniz, Allah onları sizin yanında olan muhtaç kılacaktır. Fakat siz onların ellerinde olana rağbet edince onlar da sizin elinizde olandan uzaklaştılar. Allah rahmetinden kimi dilemişse onu uzaklaştırmıştır.”

Ebuy Nuaym, Hilyetu’l-Evliya: c.2,s.s.150

ez-Zehebî, Siyeru A’lami’n-Nubela: c.4,s.586