El-Hasen El-Basri’den Hikmetli Sözler

El-Hasen El-Basri’den (rahmetullahi aleyhi) (ö.h.110) Hikmetli Sözler

1. Allah’ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti, onu kendisiyle ilgisi olmayan şeyle meşgul etmesidir.

2. Kimin ahlakı çirkinse, o kimse nefsine azap eder.

3.  Eğer âlimler olmasa idi, insanlar hayvanlar gibi olurdu.

4.  Emelini uzun tutan kimse, amelini kötü yapar.

5.  Dünyada zühd, kalbi ve bedeni rahatlatır.

6.  Kim senin nefsinde hata olduğunu söyler de senin ıslahın için seninle mücadele ederse, sen de onun dediği gibi nefsinle mücadele et.

7. Her ümmetin kendisine taptığı bir “put”u vardır, bu ümmetin de putu; “dünya” ve “dirhem”dir.

8. Ölüm, bu dünyanın bütün ayıplarını ortaya koymuştur. Akıl sahibi olanda akıl bırakmamıştır.

9.  Bu nimetleri çokça anın, zira bu nimetleri zikretmek “şükr”dür.

10. Ey Âdemoğlu! İman; iman sahibiymiş gibi görünmekle ve temennilerle olmaz, fakat iman kalpte vakarla yer eden ve amellerin doğruladığı şeydir.

11. Kim ilmi Allah için dilerse, bu pek zaman geçmeden onun haşyetinde, zühdünde ve tevazuunda görülür.

12. Ey İnsanlar! “-cek –cak”lardan uzak durun! Ben bazı salih insanları şöyle derlerken işitim: Biz, tevbe edinceye kadar ölmek istemiyoruz; sonra da ölünceye kadar tevbe etmiyoruz!

13. İnsanlarla güzel dostlukla arkadaşlık et. Zira onların arasında kalış çok azdır.

14. İki şey ebedi olarak birbiriyle arkadaş olamaz; Kanaat ve hased. İki şey de ebedi olarak birbirinden ayrılmaz; hırs ve hased.

15. Ben ibadetle arasında, gece karanlığında namaz kılmaktan daha etkili bir şey görmedim.

16. Eğer sen, gece namaz kılmaya ve gündüz de oruç tutmaya kudretin yoksa bil ki, sen mahrumsun, hataların seni prangaya vurmuş.

17. Kul işlediği günahtan dolayı gece namazından kalır.

18. İnsan nefsi, kötülüğü emredicidir. Eğer itaat olan amelde sana isyan ederse, sen de ona günah işlemek istediğin de ona isyan et.

19. Dünyada fakih olan zahid kimse, ahireti isteyen kimsedir

20. Kim cehennem ateşini olduğuna iman ederse, ateş de ona daralır.

21. Ey Âdemoğlu! Gündüzün senin misafirindir, ona ihsanda bulun. Eğer sen ona ihsanla davranırsan, o da sen de razı olarak senden ayrılır; eğer ona kötü davranırsan seni kınayarak senden ayrılır.

22. Bir Müslim kardeşimizin ihtiyacını olan şeyi yerine getirmek, bana bir ay i’tikafa girmekten daha hayırlıdır.

23. Kişinin satışlarında kardeşlerinden daha çok kar etmesi mürüvvetten değildir.

24. Sana başkasının sözünü getiren karşı çok dikkatli ol! Zira o, senin de sözünü başkasına nakledecektir.

25. Sabr, cennet hazinelerinden bir hazinedir. İnsan ancak, bu hayrı bir saat sabrederek elde eder.

26. Müslüman insanda hased, bedenindeki kurttan daha çabuk onu öldürür.

27. Akıllı mümin, Allah’ın kendisine ihsanı arttıkça, Allah’tan daha çok korkan kimsedir.

28.Vera’dan bir “miskal” oruç ve namazdaki bin “miskal”den daha hayırlıdır.

29. Dirhem ve dinar ne kötü arkadaştır. Senden ayrılmadan sana bir hayır sağlamazlar.

30. Senin bütün hayatın birkaç gündür. Her giden günden senin de birazın gider.

31. Mümin dünyada bir esir gibidir, yeryüzünde esaretten kurtulmak için çaba harcar.

32. Takva ehli insanların takvası arttıkça, harama düşme korkusuyla, birçok helali de terk ederler.

33. Musafaha insanlar arasında sevgiyi artırır.

34. Mümin insanı daima nefsini şöyle hesaba çektiğini görürsün: ne yapıyorsun; ne yemek istiyorsun? Facir kimse dilediğini yapar ve nefsini hiç hesaba çekmez.

35.Gece namazı kılmaktan ve şu malı infak etmekten daha zorlandığımızı bir şeyi bilmiyoruz.

36. Mümin kimse; iman ve korkuyu kalbinde bir arada tutandır. Münafık ise, kötülüğü ve uzun emeli bir arada tutar.

37. Kul, amelini ifsad eden şeyin ne olduğunu bildiği sürece hayr üzeredir.

38. İlim iki ilimdir: Birisi dilin ilmi, bu Allah’ın Âdemoğlu üzerinde hüccetidir. Biri de kalp de olan ilim; işte asıl faydalı olan ilim budur.

39. Sen insanların elinde olanı almadıkça sana ikramda bulunurlar, bunu yaptığında ise, seni küçük görürler.

40. Ben; yaptığım şeyde itaat üzere miyim yoksa isyan üzere miyim diye; düşünmedikçe; ne bir şeye baktım, ne bir kelime konuştum, ne elimle bir şey yaptım ve ne de iki ayağımın üzerine dikilip durdum. Baktım, bunlar itaat ise yaptım, Allah’a isyan ise yapmadım.