Ebu’l-Âliye’nin Vasiyyeti

Ebu’l-Aliye (rahmetullahi aleyhi) şöyle derdi:

“   İslamı öğreniniz! Onu öğrenince de, bir daha onu bırakıp başka bir şeyi istemeyin. Siz siz olun sırat-ı Müstekîme uyunuz! Zira İslam odur. Sakın Bu yoldan sağa sola sapmayınız. Nebinizin (sallalahu aleyhi ve sellem) Sünneti’ne ve O’nun ashabının üzerinde oldukları yola uyunuz. Biz onların işlediklerini işlemeden on beş yıl önce Kur’an’ı okuduk. İnsanların arasına buğz ve düşmanlık koyan bu hevalardan sakınınız.”

İmam el-Acurrî, eş-Şeria.s.14