Ebu Bekr’in Ömer’e Vasiyyeti

Ebu Bekr’in (ra) Ömer’e (ra) Vasiyyeti 

Ben, seni kendimden sonra Halife olarak bırakıyor ve sana takvayı vasiyet ediyorum.

Allah için  gece eda edilmesi gereken öyle ameller var ki, bunları gündüz kabul etmez. Yine O’nun için gündüz eda edilmesi gereken öyle ameller var ki onları da gece kabul etmez.

Bil ki Allah, farz olan ibadet eda edilmeden nafileyi kabul etmez. Kıyamet günü mizanı ağır gelenlerin mizanı, ancak dünyada Hakka ittiba’ ettikleri için  ağır gelmiştir. Kendisine Hak’tan başka bir şey konmayan mizanın ağır gelmesi hakkıdır.

Kıyamet günü, Mizanları hafif gelenlerin de mizanları; Bâtıla ittiba’ ettikleri için kendilerine hafif gelmiştir. Kendisine Bâtıldan başka bir şeyin konmadığı terazinin de hafif gelmesi haktır.

Allah, cennet ehlini; amellerindeki ihsan sebebiyle zikretmiş ve onların günahlarını bağışlamıştır. Onları hatırladığında; “ben onlardan olamayacağımdan korkuyorum” dersin.

Allah, cehennem ehlini de en kötü amelleriyle anmış ve onların güzel olan hiçbir amelinden söz etmemiştir.

Bunları da hatırladığın da, “Umarım ki ben onlardan olmam dersin! ”

Allah, rahmet ayetini azap ayetiyle beraber zikretmiştir ki, kul hem arzu etsin ve hem de korksun ve Allah’tan hak etmediğini temenni etmesin ve elini tehlikeye atmasın.

Eğer bu vasiyetimi korursan, ölümden daha çok sevdiğin bir gaybî husus olmayacaktır. Bil ki o, sana bir gün mutlaka gelecek.

Eğer vasiyetimi korumaz da zayi edersen, ölümden daha çok sana buğzdeceğin bir şey olmayacaktır.

Ve biliyorsun ki, ben de sana gelecek olan için asla Allah’ı aciz bırakabilecek değilim.