Cennet ve Cehennem Yok Olacak mı?

« وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يُعدم ولا يَفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة. وهذا قولٌ باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله   وإجماع سلف الأمة وأئمتها » [مجموع الفتاوى 18:  307]

“ Ümmetin selefi, Onun İmamları ve diğer tüm Ehl-i Sünnet âlimleri yaratılmış olanlardan fena olmayan ve külli olarak yok olmayan şeyler  – cennet ve cehennem gibi- olduğuna kaildir.

Bütün mahlûkatın yok olacağını, ancak Kelamcılardan bid’at ehli olan Cehm İbn Safvan ve Mu’tezileden ona uyanlar söylemişlerdir.

Bu batıl bir sözdür; Allah’ın kitabına ve Rasulü’nün Sünneti’ne aykırıdır. ”

[Mecmu’ul-Fetava: c.18,s.307]
« ولهذا اشتد إنكار السلف عليهم لقولهم بفناء الجنة والنار » [درء تعارض العقل والنقل 8: 345]

.
“Bunun için de Selefin” cennet ve cehennemin yok olacağını söyleyenler hakkında kınamaları çok şiddetli olmuştur.”

[Der’u Teârudi’l-Akli ve’n-Nakl:c.8,s.345]
قال: « والجهم يقول بفناء الجنة والنار وأبو الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار … وخالفهم جماهير المسلمين »

[الفتاوى 8: 380 و12: 45 و14: 348 منهاج السنة 1/146 و310 و351]

“Cehm cennet ve cehennemin yol olacağını söylerken Ebu’l-Huzeyl [el-Allaf] ise cennet ehlinin hareketlerinin sona ereceğini söylemiştir.

Müslümanların cumhuru buna muhalefet etmiştir.”

(el-Fetava:c.8,s.380,c.12,s.45,c.14,s.348;

Minhacu’s-Sunne:c.1,s.146,310,351)
وطريقة الأعراض عند أهل الكلام ألجأتهم إلى أن يلتزموا لوازم فاسدة أدت بالجهم بن صفوان وغيره إلى القول بفناء الجنة والنار [مجموع الفتاوى 3: 304 . درء تعارض العقل والنقل 1: 39 و305 و 3: 158 تحقيق د: محمد رشاد سالم.ط: جامعة الإمام بالرياض.[
“A’raz yolu ve yöntemi, bazı kelam ehlini Cehm İbn Safvan’ın fasid kavlini sahiplenmeye; cennet ve cehennemin fena bulacağını söylemeye götürmüştür.”

[Mecmuu’l-Fetva:c.3,.s.304;

Der’u Tearudi’l-Akli ven-Nakl.c.1,s.39,305,c.3,s.158;Thk. M. Reşad Salim]
قال: « وقال أهل الإسلام جميعًا: ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيتين، لا يزال أهل الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يُعذَّبون: ليس لذلك آخر »

[درء التعارض 2: 358].

« وقد أخبر الله ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقًا » [بيان تلبيس الجهمية 157[

 

“ İslam ehlinin tamamı; Cennet ve cehennemin sonunun olmadığını söyler. Her ikisi de sürekli olarak baki kalıcıdır.

Cennet var olduğu sürece cennet ehli onun nimetlerinde yararlanacaklardır. Cehennem ehli de cehennem var olduğu sürece orada var olacaklardır. Bunun hiç sonu olmayacaktır.”

[Der’u Tearudi’l-Akli ve’n-Nakl:c.2,s.358]

“Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemin ebedi olduğunu haber vermiştir.”

[Beyanu Telbisi’l-Cehmiyye:c.2,s.157,358]