Bir Alimin Bir Talebesine Vasiyyeti

“ Allah’a olan itaatin nisbetinde insanlar sanan itaat eder. Senin heybetin ne kadarsa insanlar o kadar senden korkar. Allaha olan sevgin nisbetinde –Müslüman- insanlar seni sever.

Yüksek dereceleri Allah’tan iste insanlardan değil.

Allah’ın seni hatırlayacağı şeyi nefsinde iste. Ki Allah seni sema ehlinden zikretsin ve seni takî olarak ansın.

İnsanlar ise topraktan gelmişler toprağa gidecekler.

Kalbini Allah’ın Rasulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) salat ve selam getirerek nurlandır. Zira b u nurdur.

Dilini; Allah’ı zikirle ıslak tut, zira huzur budur.

Bil ki; “ilim” insanların sana “âlim” demesi değildir.

Bilakis “ilim” Allah’ın seni “ihlâs”ın nisbetinde ve ahiret diyarını istemene göre seni

muvaffak kılmasıdır.”