Beş Şeyi Yanından Ayırma

Emiru’l-Muminin Ali İbn Ebi Talib kerremellahu vechehu derdi ki:

“Kim beş şeyle Yemen’e yolculuk ederse bu  beş şey yolculuğunda ona çok yardımcı olacaktır:

Kul Allah’tan başka kimseden korkmamalı, korkarsa günahından korkmalı. Bilmeyen kimse öğrenmekten utanmamalı, bilinin de kendisine sorulduğunda, bilmezse bilmiyorum demeli. Sabrın Dinde yeri, tıpkı başın ceseddeki yeri gibidir.”

İbn Kayyim el-Cevziyye: İ’lamu’l-Muvakiîyn:c.,s.164-168