Altı Şey İnsanların Muvaffak Olma Kapısını Üzerlerine Örtmüştür

Şahik İbn İbrahim [el-Belhi] (rahimehullah) derdi ki:

“Altı şey insanların muvaffak olma kapısını üzerlerine örtmüştür:

*Nimetin şükriyle meşgul olacaklarına nimetle ömürlerin geçirmeleri
*İlme rağbet ettikleri halde, onunla amelden yüz çevirmeleri
*Günahları işlemede acele etmeleri ve tevbeyi geciktirmeleri
*Salihlerle beraber olmamada nefsine aldanmaları ve onların salih olan amellerine uymamaları
*Dünya onlardan yüz çevirip ayrılırken, onun peşinden koşmaları.
*Ahiret her an onlara doğru gelirken, ondan yüz çevirmeleri”

İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Fevâid:s.177