Allah’ın Rasulü (sas) Bir Hadisinde Şöyle Der

Allah’ın Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisinde şöyle der:

Allah’ın gönderdiği nebilerden hiçbirisi olmasın ki, onun ümmetinden sünnetini alıp, emrine uyan havarileri ve ashabı olmasın. Onlardan sonra kötü bir topluluk gelir, yapmadıklarını söylerler, emrolunmadıklarını yaparlar.

Kim, eliyle onlara karşı cihad ederse o mü’mindir.

Kim, onlarla diliyle cihad ederse o mü’mindir.

Kim, onlarla kalbiyle cihad ederse o mü’mindir.

Bundan sonra da imandan hardal tanesi kadar bir şey yoktur.[1]

[1]      Müslim, Sahih: c.1, s.76 (Kitabu’l-İman: 80) Abdullah İbn Mes’ud’dan.