Allah Saptırıcı Olan Hevadan Korusun

İmam eş-Şa’bî derdi ki:

“ Yahudiler ve Nasara bir hasletle Rafizîlerden daha hayırlı olan söz söylemişlerdir:

Yahudiler’e sizi en hayırlılarınız kimlerdir denildiğinde;

-Musa’nın (aleyhisselam) ashabı derler.

Nasara’ya sizin en hayırlınız kimlerdir denildiğinde;

-İsa’nın (aleyhisselam) ashabı derler.

Rafizîlere sizin en şerlileriniz kimlerdir denildiğinde;

– Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem)ashabı derler:

Sebebi de; Onlar için “istiğfar”da bulundular, onlar ise buna rağmen onlara sövdüler. Sahabeye sövenlere karşı kılıç kıyamet gününe kadar kınından çıkmıştır.

Onların hiçbir zaman sancakları ümmetin üzerinde dalgalanmayacak, ayakları hiçbir zaman sabit olmayacaktır. Onların hiçbir gün sözleri bir olmayacaktır. Ne zaman savaş için ateş tutuştursalar, Allah onların kanlarını akıtarak söndürecek ve hüccetlerini ezecektir. Allah bizi de sizi de saptırıcı olan hevadan korusun!”

(el-Kurtubî, el-Camiu Li Ahkami’l-Kur’an: c.6,s.29)