Abdurrahman es-Sa’dî: Nasihat Sahibi

Abdurrahman es-Sa’dî (1889-1956)

“Nasihat ahlakıyla ahlaklanmak için nefsinle cihad et ki; imanın tadını bulasın ve iman ve ihsan ehli olan Allah’ın veli kullarından olasın.

Eğer Sen; Allah için nasihatta bulunan bir insanın kalbindekinden haberin olsa, onun kalbinin; nurla, eman, rahmet ve şefkatle dolu olduğunu görürsün.

Eğer bir de onun ne düşündüğünü bilsen; onun bütün düşüncelerinin tamamen Müslümanların maslahatıyla ilgili olduğunu görürsün.

Onun amelleri hakkında biraz düşündüğünde ise, onun bütün sözlerinin ve amellerini sarih bir şekilde birbiriyle uyumlu olduğunu görürsün.

İşte onlar, insanların efendisi olan hayr sahibi kimselerdir. İşte onlar Allah’ın temiz ve seçkin kullarıdır.

İşte onlar, çok az amelle ve salih olan niyetlerle birçok hayra nail olmuşlardır.”